Systemy WAF

Wszystkie przedsiębiorstwa podlegają obecnie transformacji, w związku z wymaganiami, jakie stawia przed nimi współczesny świat z szeroko pojętą globalizacją i dążeniem do dostępności do danych, w każdym momencie i  z każdego miejsca na świecie. W związku z tym, coraz bardziej popularne stają się rozwiązania, będące aplikacjami internetowymi, które, w związku z ich udostępnieniem po publicznych adresach, stają się automatycznie głównym celem wszelkich ataków, mających za zadanie zdobycie cennych danych.

Pomożemy Ci ochronić się  przed tego typu atakami, poprzez zastosowanie rozwiązań WAF (ang. Web Application Firewall), które chronią aplikacje internetowe i dane przed istniejącymi oraz nowymi zagrożeniami, nie ograniczając jednocześnie dostępności, czy wydajności samej aplikacji!

Architektura rozwiązań WAF, w szczególności firm takich, jak F5, czy Imperva, pozwala na płynną integrację z fizycznymi, wirtualnymi i chmurowymi centrami danych, zapewniając najbardziej zaawansowane zabezpieczenia aplikacji internetowych. Są one aktualizowane na bieżąco, w oparciu o analizę ruchu rzeczywistego, przez dedykowane centra przetwarzania danych i doświadczony zespół inżynierów, poddający analizie bieżące ataki zaobserwowane w świecie.