Zabezpieczenie sieci

W dzisiejszych czasach dostępność do globalnej sieci i bycia „online” nie jest już tylko przywilejem, ale coraz częściej obowiązkiem i koniecznością. Zwiększająca się liczba posiadanych przez użytkownika urządzeń, na których można sprawdzić pocztę e-mail, zapisane w chmurze kalkulacje dla klienta, ect. powoduje, że administratorzy działu IT muszą zapewnić dostęp do sieci Internetu zarówno użytkownikom, pracującym w danej organizacji na sprzęcie służbowym, jak też tym, którzy wykorzystują w tym celu urządzenia prywatne (ang. BYOD Bring Your Own Device) oraz odwiedzającym daną organizację osobom z zewnątrz (klientom, partnerom biznesowym itp.). Ze względu na charakter urządzeń, tj. BYOD, laptopy, czy smartfony, stworzenie wydajnej i, przede wszystkim, bezpiecznej sieci przewodowej/bezprzewodowej w firmie, to jedno z większych wyzwań, jakie są stawiane administratorom sieci.
Jeśli chcesz skutecznie zabezpieczyć swoją sieć, a tym samym dane, znajdujące się na Twoich serwerach, pozwól że Ci w tym pomożemy!
Ocenimy rodzaj i stan urządzeń, pracujących w Twojej sieci i zastosujemy najbardziej optymalne rozwiązanie dla Twojej firmy. Poprzez zastosowanie indywidualnej mapy uprawnień oraz dobór stosownych narzędzi i procedur bezpieczeństwa, uczynimy Twoja firmę bardziej odporną na niepożądane incydenty, zagrażające bezpieczeństwu Twojej sieci, sprzętowi oraz administrowanym przez Ciebie danym.

Oferujemy zabezpieczenia sieci produkcyjnych poprzez wdrożenie rozwiązań klasy NAC (ang. Network Access Control), które dzięki wbudowanym politykom i wzorcom umożliwiają, między innymi:
a. wymuszanie polityk bezpieczeństwa dla użytkowników lokalnych i mobilnych,
b. autoryzację bezprzewodową i przewodową w sieciach firmowych,
c. realizację dostępu dla gości,
d. realizację dostępu BYOD (Bring Your Own Device).
Nasze wdrożenia oparte są, przede wszystkim, o systemy HPE Aruba ClearPass oraz Cisco Identity Services Engine.