Środki ochrony danych osobowych

Czas na RODO!

Jeśli Twoja organizacja, nie podjęła jeszcze działań, związanych z ochroną danych osobowych, których jesteś administratorem lub procesorem, przyjdź do nas!

Swoją wiedzą i doświadczeniem wesprzemy Cię w tworzeniu procesów i dokumentacji dla celu zapewnienia profesjonalnej i zgodnej z przepisami ochrony danych osobowych, zarówno pod względem organizacyjnym jka i technicznym.

Środki ochrony danych osobowych

W związku z tym oferujemy:

 • Weryfikację posiadanych zasobów:
  • identyfikację przetwarzanych danych osobowych,
  • ustalenie celu i podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • identyfikację narzędzi wykorzystywanych do przetwarzania danych.
 • Wydzielenie procesów/czynności przetwarzania danych:
  • opis charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania,
  • wstępną ocenę ryzyka, związanego z przetwarzaniem danych,
  • ocenę spełnienia zasad przetwarzania,
  • ocenę praw przysługujących podmiotom przetwarzania danych.
 • Analizę umów, regulaminów, komunikatów oraz stosowanych oświadczeń:
  • ustalenie spełniana przez dokumenty wymogów RODO,
  • wskazanie dokumentów wymagających zmiany lub korekty i ich wprowadzenie,
  • ocenę i modyfikację komunikacji z klientem – zgody, regulaminy, obowiązek informacyjny itp.
 • Opracowanie niezbędnej dokumentacji, w tym:
  • Polityki ochrony danych osobowych,
  • Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
  • Polityki zarządzania naruszeniami wraz z dokumentami naruszeń, w tym wzorem zawiadomienia o naruszeniu,
  • Klauzul informacyjnych, w tym na stronę www,
  • Zgody na przetwarzanie danych i profilowanie,
  • Wzoru odpowiedzi na żądanie podmiotu danych,
  • Wzoru umowy powierzenia danych
  • Metodyki prowadzenia analizy ryzyka i oceny skutków dla przetwarzania danych (jeśli zostanie stwierdzona taka potrzeba),
  • Regulaminów postępowania na stanowiskach pracy,
  • Procedur/instrukcji):
   • użytkowania sprzętu służbowego (telefony, laptopy, komputery stacjonarne itp.),
   • backupów,
   • przechowywania haseł
   • kontroli dostępu do informacji/danych osobowych,
   • archiwizacji dokumentów i danych.
 • Przeszkolenie pracowników.
 • Testowanie opracowanych rozwiązań i korekty.

Dowiedz się więcej: handlowy@gt-it.pl

 

Sprawdź naszą pozostałą ofertę RODO:

Środki ochrony danych osobowych