Świadczenie usługi IOD

Uczyń z nas swojego Inspektora Ochrony Danych lub zleć nam audyt kontrolny!

Dzięki fachowej wiedzy i doświadczeniu naszych specjalistów, ochronimy dane Twoje i Twoich kontrahentów/klientów oraz zapewnimy zgodność z przepisami prawa w tym zakresie.

Świadczenie usługi IOD

Oferujemy:

 • monitorowanie zgodności działań firmy i pracowników z polityką przetwarzania danych osobowych oraz polityką bezpieczeństwa,
 • monitorowanie zgodności stanu faktycznego z instrukcją zarządzania systemem informatycznym, zgodnie z wytycznymi GIODO,
 • doraźną kontrolę zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami, wykonywaną na żądanie GIODO,
 • opracowanie planu oraz zakresu kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych
  z przepisami dla ADO oraz planowe przeprowadzanie tych kontroli wraz z opracowaniem dokumentacji pokontrolnej,
 • przeprowadzanie kontroli doraźnych, w razie wystąpienia niezgodności wraz z opracowaniem dokumentacji pokontrolnej,
 • nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji przetwarzania danych (zgodnie
  z art. 36a. ust. 2 pkt 1 lit. b u.o.d.o), w tym w szczególności:

  • opracowania i kompletności dokumentacji przetwarzania danych,
  • zgodności dokumentacji przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami prawa,
  • stanu faktycznego w zakresie przetwarzania danych osobowych,
  • zgodności ze stanem faktycznym przewidzianych w dokumentacji przetwarzania danych środków technicznych i organizacyjnych, służących przeciwdziałaniu zagrożeniom dla ochrony danych osobowych,
  • przestrzegania zasad i obowiązków, określonych w dokumentacji przetwarzania danych,
 • monitorowanie aktualności rejestru czynności przetwarzania danych osobowych ze stanem faktycznym i opracowanie wymaganych zmian,
 • podejmowanie innych, niezbędnych czynności, zapewniających zgodność ADO z wszelkimi wymaganiami, dot. bezpieczeństwa przetwarzania informacji i ochrony danych osobowych.

Dowiedz się więcej: handlowy@gt-it.pl

 

Sprawdź naszą pozostałą ofertę RODO:

Świadczenie usługi IOD